În anul şcolar 2018-2019 examenele de absolvire se desfăşoară în baza OMEN nr. 3947/23.04.2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.824/2018 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, publicat în MONITORUL OFICIAL al României, Partea I, nr. 388 din 17 mai 2019.

Examenul de absolvire cuprinde 3 probe:

 • Proba practică
 • Proba scrisă
 • Susţinerea unui proiect
 • Proba practică : durează 6 ore şi nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Proba scrisă : durează 3 ore şi nota minimă de promovare este 5 (cinci)
 • Susţinerea proiectului: nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Media generală minimă de promovare a examenului de absolvire este 6 (şase)

Calendar:

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare / Asistent medical de farmacie

 • înscrierea candidaților:  18 – 21 iunie 2019
 • desfășurarea probei practice: 24 iunie – 1 iulie 2019
 • desfășurarea probei scrise: 2 iulie 2019
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2019
 • depunerea și soluționarea contestațiilor: 3 iulie 2019
 • susținerea proiectului: 4 – 5 iulie 2019
 • afișarea rezultatelor finale: 8 iulie 2019

Asistent medical generalist

 • înscrierea candidaților: 5 – 9 august 2019
 • desfășurarea probei practice: 12 – 13 august 2019
 • desfășurarea probei scrise: 14 august 2019
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 19 august 2019
 • depunerea și soluționarea contestațiilor: 19 – 20 august 2019
 • susținerea proiectului: 21 – 23 august 2019
 • afișarea rezultatelor finale: 23 august 2019
 • Subiectul și baremul la proba scrisă - examen de absolvire 2019 - AMG se găsesc în meniul Absolvire - secțiunea Diverse !!!