În anul şcolar 2017-2018 examenele de absolvire se desfăşoară în baza OMEdCT nr. 5005/02.12.2014 privind  Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal şi a OMECS nr. 5078/31.08.2016 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Examenul de absolvire cuprinde 3 probe:

 • Proba practică
 • Proba scrisă
 • Susţinerea unui proiect
 • Proba practică : durează 6 ore şi nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Proba scrisă : durează 3 ore şi nota minimă de promovare este 5 (cinci)
 • Susţinerea proiectului: nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Media generală minimă de promovare a examenului de absolvire este 6 (şase)

Calendar:

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Asistent medical de farmacie

 • înscrierea candidaților:  2- 6 iulie 2018
 • desfășurarea probei practice: 9-10 iulie 2018
 • desfășurarea probei scrise: 11 iulie 2018
 • comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 12 iulie 2018
 • depunerea și soluționarea contestațiilor: 13 iulie 2018
 • susținerea proiectului: 16-17 iulie 2018
 • comunicarea rezultatelor finale: 18 iulie 2018

Asistent medical generalist

 • înscrierea candidaților: 6- 10 august 2018
 • desfășurarea probei practice: 13-14 august 2018
 • desfășurarea probei scrise: 16 august 2018
 • comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 17 august 2018
 • depunerea și soluționarea contestațiilor: 20 august 2018
 • susținerea proiectului: 21-22 august 2018
 • comunicarea rezultatelor finale: 23 august 2018
 • Seria a VIII-a a programului de revalorizare își amână începerea cursurilor până la constituirea unei grupe de 25 de cursanți.