În anul şcolar 2019-2020 examenele de absolvire se desfăşoară în baza OMEN nr. 4909/23.08.2019 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019 -2020, publicat în MONITORUL OFICIAL al României, Partea I, nr. 747 din 13 septembrie 2019.

       Examenul de absolvire cuprinde 3 probe:

 • Proba practică
 • Proba scrisă
 • Susţinerea unui proiect
 • Proba practică : durează 6 ore şi nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Proba scrisă : durează 3 ore şi nota minimă de promovare este 5 (cinci)
 • Susţinerea proiectului: nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Media generală minimă de promovare a examenului de absolvire este 6 (şase)

       Calendar:

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare / Asistent medical de farmacie

 • înscrierea candidaților:  22 – 26 iunie 2020
 • desfășurarea probei practice: 29 – 30 iunie 2020
 • desfășurarea probei scrise: 1 iulie 2020
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2020
 • depunerea și soluționarea contestațiilor: 2 – 3 iulie 2020
 • susținerea proiectului: 6 – 7 iulie 2020
 • afișarea rezultatelor finale: 8 iulie 2020

Asistent medical generalist

 • înscrierea candidaților: 3 – 7 august 2020
 • desfășurarea probei practice: 10 – 11 august 2020
 • desfășurarea probei scrise: 12 august 2020
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 13 august 2020
 • depunerea și soluționarea contestațiilor: 13 – 14 august 2020
 • susținerea proiectului: 17 – 18 august 2020
 • afișarea rezultatelor finale: 19 august 2020

 • PROGRAMUL CU PUBLICUL ÎNCEPÂND CU 9 NOV. 2020 ESTE 10:00 – 14:00 !!! Program eliberare documente studii: Ma şi J între 10:00-14:00 !!! DETALII ÎN SECŢIUNEA ANUNŢURI.