În anul şcolar 2020-2021 examenele de absolvire se desfăşoară în baza OMEN nr. 5459/31.08.2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 -2021, publicat în MONITORUL OFICIAL al României, Partea I, nr. 833 din 10 septembrie 2020.

       Examenul de absolvire cuprinde 3 probe:

 • Proba practică
 • Proba scrisă
 • Susţinerea unui proiect
 • Proba practică : durează 6 ore şi nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Proba scrisă : durează 3 ore şi nota minimă de promovare este 5 (cinci)
 • Susţinerea proiectului: nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Media generală minimă de promovare a examenului de absolvire este 6 (şase)

       Calendar:

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare / Asistent medical de farmacie

 • înscrierea candidaților:  28 iunie – 2 iulie 2021
 • desfășurarea probei practice: 5 – 6 iulie 2021
 • desfășurarea probei scrise: 7 iulie 2021
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 8 iulie 2021
 • depunerea și soluționarea contestațiilor: 8 – 9 iulie 2021
 • susținerea proiectului: 12 – 13 iulie 2021
 • afișarea rezultatelor finale: 14 iulie 2021

Asistent medical generalist

 • înscrierea candidaților: 9 – 13 august 2021
 • desfășurarea probei practice: 16 – 17 august 2021
 • desfășurarea probei scrise: 18 august 2021
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 19 august 2021
 • depunerea și soluționarea contestațiilor: 19 – 20 august 2021
 • susținerea proiectului: 23 – 24 august 2021
 • afișarea rezultatelor finale: 25 august 2021

 • În perioada 02.04-04.05.2021 programul cu publicul este Luni - Vineri în intervalul orar 8:30 - 14:30 !!!