În perioada 1 iunie – 31 iulie 2017 au loc înscrierile în anul I an şcolar 2017-2018  la cele 3 specializări:

 • Asistent medical generalist  112 locuri fără taxă – finanțate de la buget
 • Asistent medical generalist – 300 locuri cu taxă 
 • Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 30 locuri cu taxă 
 • Asistent medical de farmacie – 30 locuri cu taxă

La toate specializările  se organizează concurs de admitere în data de 3 august 2017.

Concursul de admitere constă în rezolvarea unui test care cuprinde 100 de itemi cu alegere multiplă din Anatomia și fiziologia omului, 80 de itemi fiind din culegerea de teste postată pe site-ul școlii ( www.scoalasanitara-iasi.ro ) și 20 de itemi fiind la prima vedere.

Suportul de curs și culegerea de teste sunt afişate pe site-ul şcolii la secţiunea admitere.

Concursul de admitere va avea loc  la sediul Şcolii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica-Vodă” Iaşi, situat pe Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 19, Iaşi.

Locurile se ocupă în funcție de opțiune, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs.

Candidaţii care nu vor fi admişi pe unul din cele 112  locuri fără taxă, finanţate de la buget, de la specializarea asistent medical generalist pot opta pentru unul din locurile cu taxă, în limita locurilor disponibile şi ţinînd cont de nota obţinută la concursul de admitere.

Noțiuni de anatomia și fiziologia omului (actualizat în data de 27.02.2017)

Teste pentru examenul de admitere din 3 august 2017 (actualizat în data de 16.03.2017)

Fișă de înscriere AMG

Fişă de înscriere AMBFKT

Fişă de înscriere AMF

Condiţii de admitere:

Absolvent de liceu cu sau fara diplomă de bacalaureat.

Acte necesare:

 1. Fișă tip de înscriere
 2. Diploma de bacalaureat, Certificat absolvire liceu sau Adeverință absolvire pentru promoția 2017, original și copie (copia va fi certificată “Conform cu originalul” de către comisia de înscriere)
 3. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII, original și copie
 4. Copie carte de identitate
 5. Copie certificat de naștere
 6. Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui
 7. Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este ”clinic sănătos” și ”apt pentru a urma cursurile școlii postliceale sanitare
 8. Chitanța – plata taxei de înscriere (150 lei)
 9. Dosar plic
 • Concurs pentru ocuparea postului de paznic - detalii in secţiunea "Anunţuri"
 • OPENJOBLINE organizează cursuri gratuite de limba germană. Detalii găsiţi în secţiunea "Anunţuri"