În perioada 1 iunie – 31 iulie 2017 au loc înscrierile în anul I an şcolar 2017-2018  la cele 3 specializări:

  • Asistent medical generalist  112 locuri fără taxă – finanțate de la buget
  • Asistent medical generalist – 300 locuri cu taxă 
  • Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 30 locuri cu taxă 
  • Asistent medical de farmacie – 30 locuri cu taxă

La toate specializările  se organizează concurs de admitere în data de 3 august 2017.

Concursul de admitere constă în rezolvarea unui test care cuprinde 100 de itemi cu alegere multiplă din Anatomia și fiziologia omului, 80 de itemi fiind din culegerea de teste postată pe site-ul școlii ( www.scoalasanitara-iasi.ro ) și 20 de itemi fiind la prima vedere.

Suportul de curs și culegerea de teste sunt afişate pe site-ul şcolii la secţiunea admitere.

Concursul de admitere va avea loc  la sediul Şcolii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica-Vodă” Iaşi, situat pe Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 19, Iaşi.

Locurile se ocupă în funcție de opțiune, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs.

Candidaţii care nu vor fi admişi pe unul din cele 112  locuri fără taxă, finanţate de la buget, de la specializarea asistent medical generalist pot opta pentru unul din locurile cu taxă, în limita locurilor disponibile şi ţinînd cont de nota obţinută la concursul de admitere.

  • Concurs pentru ocuparea postului de paznic - detalii in secţiunea "Anunţuri"
  • OPENJOBLINE organizează cursuri gratuite de limba germană. Detalii găsiţi în secţiunea "Anunţuri"