• Detalii privind simularea examenului de absolvire se găsesc în secțiunea Anunțuri!