În şcoala noastră elevul va beneficia de un învăţământ:

  • retehnologizat ( laboratoare dotate corespunzător, accesul la comunicaţii electronice, funcţionarea reţelei informaţionale, tehnologii didactice audiovizuale modernizate)
  • recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială românească şi europeană.
  • cu standarde ridicate , orientat spre cercetarea ştiinţifică şi inovarea în practica pedagogică şi în elaborarea materialelor educaţionale, prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare.
  • bazat pe un management profesional în toate domeniile funcţionale esenţiale şi prin toate funcţiile manageriale recunoscute.

În şcoala noastră:

  •  elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte ţări ale Uniunii Europene (calificarea Asistent Medical Generalist este recunoscută de Uniunea Europeană prin Directiva 2005/36/CE (AnexaV), text cu relevanţă pentru SEE 2008/C 322/03).
  • Va avea loc instruirea şi educarea elevilor în vederea adaptării şi integrării lor sociale la viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale

Elevul cu aptitudini deosebite se afirmă !

  • PROGRAMUL CU PUBLICUL ÎN PERIOADA 7 IULIE – 31 AUGUST 2020 ESTE 8:00 – 14:00 !!!
  • ADMITERE 2020 - începând cu 2 iunie 2020 începem înscrierile pentru anul școlar 2020 - 2021 !!!