În ultimii ani Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din Iaşi a fost partener în cadrul a două proiecte cu finanţare europeană, alături de alte şcoli similare din ţară şi din străinătate, lărgindu-şi astfel aria parteneriatelor.

Proiectul 1

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: „S.O.S.  Sectorul Medical ! Proiect pilot pentru eficientizarea practicii şi inserţiei, corelat cu campanii naţionale de promovare, orientare şi consiliere, în scopul reducerii deficitului de personal medical”

Contract nr. POSDRU/60/2.1/S/22581

Cererea de propunerea de proiecte nr.60 „Învaţă o meserie !”

 Parteneri:

 • Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni” din Bucureşti ( iniţiatoarea proiectului, partener principal )
 • Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din Iaşi
 • Şcoala Postliceală Sanitară din Arad
 • Grupul Şcolar Sanitar din Baia Mare
 • Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” din Braşov
 • Grupul Şcolar „Ion Cantacuzino” din Piteşti
 • Grupul Şcolar „Charles Laugier” din Craiova
 • Grupul Şcolar „George Emil Palade” din Constanţa

 

Proiectul 2

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare”

Contract nr. POSDRU / 90/2.1/S/ 61327

Cererea de propunerea de proiecte nr.60 „Învaţă o meserie !”

Parteneri:

 • Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni” din Bucureşti ( iniţiatoarea proiectului, partener principal)
 • Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din Iaşi
 • Şcoala Postliceală Sanitară din Arad
 • Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” din Braşov
 • Grupul Şcolar „Charles Laugier” din Craiova
 • Grupul Şcolar „George Emil Palade” din Constanţa