Asistent Medical Generalist

Durata cursurilor este de 3 ani, instruirea practică desfășurându-se în spitalele din municipiul Iași (Spitalul Județean de Urgență, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Pediatrie, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie etc.), pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an școlar, de către conducerea școlii noastre. În spitale elevii sunt repartizați pe secții și sunt îndrumați de instructorii de practică ai școlii, sub supravegherea și îndrumarea asistentelor șefe din fiecare secție.

Instruirea teoretică se desfășoară în unitatea din strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, Iași, care dispune de săli de curs și săli de demonstrații, de laborator, bibliotecă dotată cu cărți de specialitate, cabinet de informatică cu un număr de 25 de calculatoare conectate la Internet.

 Asistentul medical generalist este cel care:

 • Oferă îngrijiri medicale bolnavilor
 • Monitorizează aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta și activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea și înregistrarea progreselor etc);
 • Administrează tratamente și medicamente la indicațiile medicilor;
 • Pregătește bolnavii pentru examinare;
 • Dezvoltă și coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii și infirmierii etc.

 Asistentul medical generalist lucrează în:

 • Spitale
 • Policlinici
 • Dispensare locale
 • Cabinete medicale particulare
 • Cabinete medicale din cadrul instituțiilor de învățământ, unități de producție.

În anul școlar 2018 – 2019 se aplică 4 planuri de învățământ :

Specializarea

Anul de studiu

Curriculum / plan de învățământ

Observații

Asistent medical generalist

I

OMEN 3499 / 2018

Primul an de aplicare

Asistent medical generalist

II și III

OMECT 2713 / 2007

Se merge în lichidare

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare

I, II, III

OMEdC nr. 4760 / 2006

 

Asistent medical de farmacie

I, II, III

OMEdC nr. 5042 / 2005

 


În anul I se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Elemente de statistică și informatică medicală

Modulul 2        Embriologie și genetică

Modulul 3        Anatomia și fiziologia omului

Modulul 4        Microbiologie, virusologie, parazitologie

Modulul 5        Biochimie

Modulul 6        Psihologie generală și medicală

Modulul 7        Sociologie și antropologie

Modulul 8        Biofizică și imagistică medicală

Modulul 9        Farmacologie

Modulul 10      Leadership și comunicare profesională

Modulul 11      Semiologie medicală

Modulul 12      Educație pentru sănătate

Modulul 13      Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor

Modulul 14      Nursing general 1

Modulul 15      Nursing general 2

Anul I de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:

Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I 14 săptămâni 7 săptămâni
II 14 săptămâni 7 săptămâni

În anul II de studiu se parcurg modulele 19-38, astfel:

Modulul 19      Comunicare în limba modernă

Modulul 20      Management și legislație sanitară

Modulul 21      Epidemiologie și sănătate publică

Modulul 22      Principii de bază ale cercetării

Modulul 23      Pneumologie și nursing specific

Modulul 24      Cardiologie și nursing în cardiologie

Modulul 25      Gastroenterologie și nursing în gastroenterologie

Modulul 26      Nefrologie, urologie și nursing în afecţiunile renale

Modulul 27      Chirurgie generală şi nursing în chirurgie generală

Modulul 28      Chirurgie toracică, cardiovasculară și nursing specific

Modulul 29      ORL și nursing ORL

Modulul 30      Oftalmologie și nursing în oftalmologie

Modulul 31      Hematologie și nursing în hematologie

Modulul 32      Ortopedie, traumatologie și nursing specific

Modulul 33      Reumatologie și nursing în reumatologie

Modulul 34      Dermato-venerologie și nursing specific

Modulul 35      Boli infecto-contagioase și nursing specific

Modulul 36      Endocrinologie și nursing în endocrinologie

Modulul 37      Boli metabolice, de nutriție și nursing specific

Modulul 38      Nutriție și dietetică

Anul II de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:

Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I 12 săptămâni 9 săptămâni
II 12 săptămâni 9 săptămâni

 În anul III de studiu veți parcurge modulele 39- 56, astfel:

Modulul 39      Managementul proiectelor de sănătate

Modulul 40      Calitatea serviciilor de nursing

Modulul 41      Deontologie şi etică profesională

Modulul 42      Psihologie medicală

Modulul 43      Pedagogie

Modulul 44      Cercetare în nursing

Modulul 45      Ginecologie şi nursing în ginecologie

Modulul 46      Obstetrică şi nursing în obstetrică

Modulul 47      Puericultură, pediatrie şi nursing specific

Modulul 48      Neurologie şi nursing în neurologie

Modulul 49      Psihiatrie şi nursing în psihiatrie

Modulul 50      Anestezie – terapie intensivă şi  nursing specific

Modulul 51      Conduita în urgenţe medico-chirurgicale

Modulul 52      Gerontologie, geriatrie şi nursing specific

Modulul 53      Oncologie şi  nursing în oncologie

Modulul 54      Îngrijiri paliative

Modulul 55      Nursing comunitar

Modulul 56      Îngrijiri la domiciliu

Anul III de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre
Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I 12 săptămâni 9 săptămâni
II 12 săptămâni 9 săptămâni
 • Subiectul și baremul la proba scrisă - examen de absolvire 2019 - AMG se găsesc în meniul Absolvire - secțiunea Diverse !!!