Asistent Medical Generalist

Durata cursurilor este de 3 ani, instruirea practică desfăşurându-se in spitalele din municipiul Iaşi (Spitalul Judeţean de Urgenţă, Spitalul de Boli Infecţioase, Spitalul de Pediatrie, Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie etc.), pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an şcolar, de către conducerea şcolii noastre. În spitale elevii sunt repartizaţi pe secţii şi sunt îndrumaţi de instructorii de practică ai şcolii, sub supravegherea şi îndrumarea asistentelor şefe din fiecare secţie.

Instruirea teoretică se desfăşoară în unitatea din strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, Iaşi, care dispune de săli de curs şi săli de demonstraţii, de laborator, bibliotecă dotată cu cărţi de specialitate, cabinet de informatică cu un numar de 25 de calculatoare conectate la Internet.

 

 Asistentul medical generalist este cel care:

 • Ofera ingrijiri medicale bolnavilor
 • Monitorizeaza aspectele ingrijirii medicale, inclusiv dieta si activitatea fizica (observarea bolnavilor, inregistrarea simptomelor, notarea si inregistrarea progreselor etc);
 • Administreaza tratamente si medicamente la indicatiile medicilor;
 • Pregateste bolnavii pentru examinare;
 • Dezvolta si coordoneaza planuri de ingrijire medicala, instruiesc bolnavii si infirmierii etc.

 Asistentul medical generalist lucreaza in:

 • Spitale
 • Policlinici
 • Dispensare locale
 • Cabinete medicale particulare
 • Cabinete medicale din cadrul institutiilor de invatamant, unitati de productie.

Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesională asistent medical generalist se vor parcurge 56 de module, conform curriculumului aprobat prin OMEdCT nr.2713 din 29.11.2007.


În anul I se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaţiilor

Modulul 2        Comunicare profesională

Modulul 3        Anatomia şi fiziologia omului

Modulul 4        Virusologie, bacteriologie, parazitologie

Modulul 5        Biochimie

Modulul 6        Embriologie şi genetică

Modulul 7        Psihologie generală

Modulul 8        Sociologie, politici sociale şi de sănătate

Modulul 9        Biofizică şi imagistică medicală

Modulul 10      Mediu şi sănătate

Modulul 11      Educaţie pentru sănătate

Modulul 12      Farmacologie generală

Modulul 13      Bazele ştiinţei nursingului

Modulul 14      Fiinţa umană şi nursingul

Modulul 15      Semiologie medicală

Modulul 16      Tehnici de nursing şi investigaţii

Modulul 17      Protecţia şi securitatea în muncă

Modulul 18      Administrarea medicamentelor

Anul I de studiu are 42 de săptămâni , structurate în două semestre:

Semestrul Învăţământ teoretic şi tehnic Învăţământ clinic
I 15 săptămâni 6 săptămâni
II 15 săptămâni 6 săptămâni

În anul II de studiu se parcurg modulele 19-38, astfel:

Modulul 19      Comunicare în limba modernă

Modulul 20      Management şi legislaţie sanitară

Modulul 21      Epidemiologie şi sănătate publică

Modulul 22      Principii de bază ale cercetării

Modulul 23      Pneumologie şi nursing specific

Modulul 24      Cardiologie şi nursing în cardiologie

Modulul 25      Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie

Modulul 26      Nefrologie, urologie şi nursing în afecţiunile renale

Modulul 27      Chirurgie generală şi nursing în chirurgie generală

Modulul 28      Chirurgie toracică, cardiovasculară şi nursing specific

Modulul 29      ORL şi nursing ORL

Modulul 30      Oftalmologie şi nursing în oftalmologie

Modulul 31      Hematologie şi nursing în hematologie

Modulul 32      Ortopedie, traumatologie şi nursing specific

Modulul 33      Reumatologie şi nursing în reumatologie

Modulul 34      Dermato-venerologie şi nursing specific

Modulul 35      Boli infecto-contagioase şi nursing specific

Modulul 36      Endocrinologie şi nursing în endocrinologie

Modulul 37      Boli metabolice, de nutriţie şi nursing specific

Modulul 38      Nutriţie şi dietetică

 

Anul II de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:

Semestrul Învăţământ teoretic şi tehnic Învăţământ clinic
I 12 săptămâni 9 săptămâni
II 12 săptămâni 9 săptămâni

 În anul III de studiu veţi parcurge modulele 39- 56, astfel:

Modulul 39      Managementul proiectelor de sănătate

Modulul 40      Calitatea serviciilor de nursing

Modulul 41      Deontologie şi etică profesională

Modulul 42      Psihologie medicală

Modulul 43      Pedagogie

Modulul 44      Cercetare în nursing

Modulul 45      Ginecologie şi nursing în ginecologie

Modulul 46      Obstetrică şi nursing în obstetrică

Modulul 47      Puericultură, pediatrie şi nursing specific

Modulul 48      Neurologie şi nursing în neurologie

Modulul 49      Psihiatrie şi nursing în psihiatrie

Modulul 50      Anestezie – terapie intensivă şi  nursing specific

Modulul 51      Conduita în urgenţe medico-chirurgicale

Modulul 52      Gerontologie, geriatrie şi  nursing specific

Modulul 53      Oncologie şi  nursing în oncologie

Modulul 54      Îngrijiri paliative

Modulul 55      Nursing comunitar

Modulul 56      Îngrijiri la domiciliu

Anul III de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre
Semestrul Învăţământ teoretic şi tehnic Învăţământ clinic
I 12 săptămâni 9 săptămâni
II 12 săptămâni 9 săptămâni
 • Balul Bobocilor - 1 noiembrie 2018. Detalii se găsesc în secțiunea Anunțuri.
 • Seria a VIII-a a programului special de revalorizare începe cursurile în ianuarie 2019. Mai multe detalii se găsesc în secțiunea Revalorizare.
 • OPENJOBLINE organizează cursuri gratuite de limba germană. Detalii găsiţi în secţiunea "Anunţuri".