Asistent Medical Generalist

Durata cursurilor este de 3 ani, instruirea practică desfășurându-se în spitalele din municipiul Iași (Spitalul Județean de Urgență, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Pediatrie, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie etc.), pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an școlar, de către conducerea școlii noastre. În spitale elevii sunt repartizați pe secții și sunt îndrumați de instructorii de practică ai școlii, sub supravegherea și îndrumarea asistentelor șefe din fiecare secție.

Instruirea teoretică se desfășoară în unitatea din strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, Iași, care dispune de săli de curs și săli de demonstrații, de laborator, bibliotecă dotată cu cărți de specialitate, cabinet de informatică cu un număr de 25 de calculatoare conectate la Internet.

 Asistentul medical generalist este cel care:

 • Oferă îngrijiri medicale bolnavilor
 • Monitorizează aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta și activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea și înregistrarea progreselor etc);
 • Administrează tratamente și medicamente la indicațiile medicilor;
 • Pregătește bolnavii pentru examinare;
 • Dezvoltă și coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii și infirmierii etc.

 Asistentul medical generalist lucrează în:

 • Spitale
 • Policlinici
 • Dispensare locale
 • Cabinete medicale particulare
 • Cabinete medicale din cadrul instituțiilor de învățământ, unități de producție.

În anul școlar 2019 – 2020 se aplică 4 planuri de învățământ :

Specializarea

Anul de studiu

Curriculum / plan de învățământ

Observații

Asistent medical generalist

I și II

OMEN 3499 / 2018

Asistent medical generalist

III

OMECT 2713 / 2007

Se merge în lichidare

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare

I, II, III

OMEdC nr. 4760 / 2006

Asistent medical de farmacie

I, II, III

OMEdC nr. 5042 / 2005


În anul I se parcurg modulele (Curriculum 3499 / 2018):

Modulul 1        Elemente de statistică și informatică medicală

Modulul 2        Embriologie și genetică

Modulul 3        Anatomia și fiziologia omului

Modulul 4        Microbiologie, virusologie, parazitologie

Modulul 5        Biochimie

Modulul 6        Psihologie generală și medicală

Modulul 7        Sociologie și antropologie

Modulul 8        Biofizică și imagistică medicală

Modulul 9        Farmacologie

Modulul 10      Leadership și comunicare profesională

Modulul 11      Semiologie medicală

Modulul 12      Educație pentru sănătate

Modulul 13      Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor

Modulul 14      Nursing general 1

Modulul 15      Nursing general 2

Anul I de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:

Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I 14 săptămâni 7 săptămâni
II 14 săptămâni 7 săptămâni

În anul II de studiu se parcurg modulele (Curriculum 3499 / 2018):

Modulul 16      Comunicare profesională în limba modernă

Modulul 17      Epidemiologie

Modulul 18      Nutriție și dietetică

Modulul 19      Boli infecțioase și nursing specific   

Modulul 20     Medicină internă și nursing specific (MI. I)

Modulul 21     Medicină internă și nursing specific (MI. II)

Modulul 22      Chirurgie și nursing specific (CHI. I)

Modulul 23      Chirurgie și nursing specific (CHI. II)

Modulul 24      Dermatologie și nursing specific 

Anul II de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:

Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I 11 săptămâni 10 săptămâni
II 11 săptămâni 10 săptămâni

 În anul III de studiu se parcurg modulele (Curriculum 2713 / 2007):

Modulul 39      Managementul proiectelor de sănătate

Modulul 40      Calitatea serviciilor de nursing

Modulul 41      Deontologie şi etică profesională

Modulul 42      Psihologie medicală

Modulul 43      Pedagogie

Modulul 44      Cercetare în nursing

Modulul 45      Ginecologie şi nursing în ginecologie

Modulul 46      Obstetrică şi nursing în obstetrică

Modulul 47      Puericultură, pediatrie şi nursing specific

Modulul 48      Neurologie şi nursing în neurologie

Modulul 49      Psihiatrie şi nursing în psihiatrie

Modulul 50      Anestezie – terapie intensivă şi  nursing specific

Modulul 51      Conduita în urgenţe medico-chirurgicale

Modulul 52      Gerontologie, geriatrie şi nursing specific

Modulul 53      Oncologie şi  nursing în oncologie

Modulul 54      Îngrijiri paliative

Modulul 55      Nursing comunitar

Modulul 56      Îngrijiri la domiciliu

Anul III de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:
Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I  12 săptămâni  9 săptămâni
II  12 săptămâni  9 săptămâni
 • PROGRAMUL CU PUBLICUL ÎN PERIOADA 7 IULIE – 31 AUGUST 2020 ESTE 8:00 – 14:00 !!!
 • ADMITERE 2020 - începând cu 2 iunie 2020 începem înscrierile pentru anul școlar 2020 - 2021 !!!