Program multiregional de îmbunătățire a tranziției

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare”

Contract nr. POSDRU / 90/2.1/S/ 61327

Cererea de propunerea de proiecte nr.60 „Învaţă o meserie !”

Parteneri:

  • Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” Iaşi
  • Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni” Bucureşti ( iniţiatoarea proiectului, partener principal)
  • Şcoala Postliceală Sanitară Arad
  • Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov
  • Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova
  • Grupul Şcolar „George Emil Palade” Constanţa