În anul şcolar 2020-2021 examenele de absolvire se desfăşoară în baza OMEN nr. 5459/31.08.2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 -2021, publicat în MONITORUL OFICIAL al României, Partea I, nr. 833 din 10 septembrie 2020.

       Examenul de absolvire cuprinde 3 probe:

 • Proba practică
 • Proba scrisă
 • Susţinerea unui proiect
 • Proba practică : durează 6 ore şi nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Proba scrisă : durează 3 ore şi nota minimă de promovare este 5 (cinci)
 • Susţinerea proiectului: nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Media generală minimă de promovare a examenului de absolvire este 6 (şase)

       Calendar:

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare / Asistent medical de farmacie

 • înscrierea candidaților: 12-16 iulie 2021
 • echivalarea probei practice: 19 iulie 2021
 • echivalarea probei scrise: 20 iulie 2021
 • susținerea și evaluarea proiectului: 21-22 iulie 2021
 • afișarea rezultatelor finale: 23 iulie 2021

Asistent medical generalist

 • înscrierea candidaților: 23- 27 august 2021
 • echivalarea probei practice, echivalarea probei scrise, susținerea și evaluarea proiectului: 27-31 august 2021
 • afișarea rezultatelor finale: 31 august 2021