Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași
Caută după:

         În anul şcolar 2021-2022 examenele de absolvire se desfăşoară în baza OMEN nr. 5152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 -2021, publicat în MONITORUL OFICIAL al României, Partea I, nr. 833 din 10 septembrie 2020.

       Examenul de absolvire cuprinde 3 probe:

 • Proba practică
 • Proba scrisă
 • Susţinerea unui proiect
 • Proba practică : nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Proba scrisă : durează 3 ore şi nota minimă de promovare este 5 (cinci)
 • Susţinerea proiectului: nota minimă de promovare este 6 (şase)
 • Media generală minimă de promovare a examenului de absolvire este 6 (şase)

       Calendar:

 

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare / Asistent medical de farmacie

 • înscrierea candidaților: 28 iunie – 1 iulie 2022
 • desfășurarea probei practice: 4 – 5 iulie 2022
 • desfășurarea probei scrise: 6 iulie 2022
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 7 iulie 2022
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 7 – 8 iulie 2022
 • susținerea proiectului: 11 – 12 iulie 2022
 • afișarea rezultatelor finale: 13 iulie 2022

Asistent medical generalist

 • înscrierea candidaților: 8 – 12 august 2022
 • desfășurarea probei practice: 16 – 18 august 2022
 • desfășurarea probei scrise: 19 august 2022
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 22 august 2022
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 22 – 23 august 2022
 • susținerea proiectului: 24 – 25 august 2022
 • afișarea rezultatelor finale: 26 august 2022