În perioada 1 iunie – 20 august 2018 au loc înscrierile la cele 3 specializări:

  • Asistent medical generalist  112 locuri fără taxă – finanțate de la buget
  • Asistent medical generalist – 300 locuri cu taxă 
  • Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 30 locuri cu taxă 
  • Asistent medical de farmacie – 30 locuri cu taxă

Candidații care optează pentru un loc cu taxă la cele 3 specializări NU susțin concurs de admitere, aceasta făcându-se în baza depunerii dosarului de înscriere.

Candidații care vor să ocupe un loc bugetat, fără taxă, la specializarea asistent medical generalist (112 locuri) ,  vor susține concurs de admitere în data de 23 august 2018, ora 9,00, la sediul Şcolii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica-Vodă”, situat pe Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 19, Iaşi.

Concursul de admitere constă în rezolvarea unui test care cuprinde 100 de întrebări de anatomie și fiziologie a omului ( 80 de întrebări sunt din culegerea de teste postată pe  site-ul școlii și 20 de întrebări sunt la prima vedere )

Suportul de curs și culegerea de teste sunt afişate pe site-ul şcolii

( www.scoalasanitara-iasi.ro ) la secţiunea admitere.

Candidaţii care nu vor fi admişi pe unul din cele 112  locuri fără taxă, finanţate de la buget, de la specializarea asistent medical generalist pot opta pentru unul din locurile cu taxă, în limita locurilor disponibile.