Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași
Caută după:

 În perioada 3 iunie – 9 august 2024 au loc înscrierile la cele 3 specializări:

 • Asistent medical generalist  112 locuri fără taxă – finanțate de la buget
 • Asistent medical generalist – 168 locuri cu taxă 
 • Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 28 locuri cu taxă 
 • Asistent medical de farmacie – 28 locuri cu taxă

Candidații care optează pentru un loc cu taxă la cele 3 specializări NU susțin concurs de admitere, aceasta făcându-se în baza depunerii dosarului de înscriere.

Candidații care vor să ocupe un loc bugetat, fără taxă, la specializarea asistent medical generalist (112 locuri),  vor susține concurs de admitere în data de  19 august 2024.

Concursul de admitere constă în rezolvarea unui test care cuprinde 100 de întrebări de anatomie și fiziologie a omului (80 de întrebări sunt din culegerea de teste postată pe  site-ul școlii și 20 de întrebări sunt la prima vedere).

Suportul de curs și culegerea de teste sunt afişate pe site-ul şcolii (www.scoalasanitara-iasi.ro) la secţiunea Admitere.

Candidaţii care nu vor fi admişi pe unul din cele 112  locuri fără taxă, finanţate de la buget, de la specializarea asistent medical generalist pot opta pentru unul din locurile cu taxă, în limita locurilor disponibile.

Condiţii de admitere: Absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

METODOLOGIA DE ADMITERE 2024-2025

Fișe de înscriere:

1. FIȘA DE ÎNSCRIERE AMG 2024 – taxă

2. FIȘA DE ÎNSCRIERE AMG 2024 – buget

3. FIȘA DE ÎNSCRIERE AMF 2024

4. FIȘA DE ÎNSCRIERE AMBFKT 2024

Fișe de înmatriculare:

1. FIȘA DE ÎNMATRICULARE A.M.G. buget 2024

2. FIȘA DE ÎNMATRICULARE A.M.G. taxă 2024

3. FIȘA DE ÎNMATRICULARE AMF 2024

4. FIȘA DE ÎNMATRICULARE AMBFKT 2024

Acte necesare:

 1. Fișă tip de înscriere;
 2. Diploma de bacalaureat, Certificat absolvire liceu sau Adeverință de absolvire (promoția 2024), original și copie (copia va fi certificată „Conform cu originalul” de către comisia de înscriere);
 3. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII, original și copie;
 4. Copie carte de identitate;
 5. Copie certificat de naștere;
 6. Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui;
 7. Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este ”clinic sănătos” și ”apt pentru a urma cursurile școlii postliceale sanitare”;
 8. Chitanța – plata taxei de înscriere (200 lei);
 9. Dosar plic.

Calendar admitere 2024 – 2025:

 1. perioada de înscriere este 3 iunie – 9 august 2024;
 2. susținerea probei scrise pentru candidații care optează pentru unul dintre locurile fără taxă are loc la data de 19 august 2024;
 3. în data de  august 2024 se afișează rezultatele la proba scrisă;
 4. în perioada   august 2024 candidații care nu au obținut un loc fără taxă au posibilitatea de a opta pentru unul dintre locurile cu taxă, în limita locurilor disponibile;
 5. în data de  august 2024 se afișează lista finală a candidaților admiși.