Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași
Caută după:

Biblioteca

Biblioteca este locul unde ne retragem deseori pentru a ne regăsi, este oaza noastră de liniște.

De ce venim la bibliotecă?

Pe lângă faptul că, alături de școală și familie, e un spațiu spiritual de formare a personalității, biblioteca este și un punct de reper în viața fiecăruia dintre noi. Nu intri într-o bibliotecă doar pentru a te informa. Uneori, vii și pentru contextul pe care aceasta ți-l oferă, pentru ceea ce găsești aici: conversația cu alți cititori, dorința de a schimba un gând, o idee. Ori, pur și simplu, pentru faptul că te simți foarte bine între cărți, prietenii tăi muți, atât de fideli și de generoși! M-a întrebat odată cineva dacă nu-mi este teamă de infuzia noului, de Internet, de cartea electronică, de informația virtuală, de faptul că toate acestea ar putea ”distruge” (până la dispariție) cartea… fizică. Cu alte cuvinte, dacă nu cred că biblioteca tradițională va fi ”înghițită” de biblioteca electronică? Dacă privim retrospectiv, putem spune că, așa cum apariția televizorului nu a înlăturat cinematograful din viața noastră, nici apariția altor forme de răspândire a informației în masă nu va înlătura biblioteca. Din contră, consider că acestea sunt structuri complementare, fiecare dintre ele având un anumit rol. Internetul te informează, dar nu-ți garantează calitatea și autenticitatea datelor obținute. Însă, după cum se știe, dacă ai nevoie de o informație pertinentă, evaluată, apelezi la carte, la bibliotecă. Până la urmă, toate mijloacele de informare și documentare, privite în ansamblu, nu sunt altceva decât surse de informare și documentare complementare, care, finalmente, înseamnă tot bibliotecă. În măsura în care se va înțelege acest fapt, ele se vor sprijini reciproc, vor putea să coabiteze într-un scop nobil. Biblioteca Școlii Postliceale Sanitare ”Grigore Ghica-Vodă” din Iași, situată la ultimul etaj al clădirii, în “Olimpul” instituției, este o bibliotecă veche, cu specific medical, renovată ”din temelii” datorită, în mod special, conducerii școlii.

Biblioteca are în dotare un fond de carte de aproximativ 29 de mii de volume, dintre care mai bine de 21 de mii sunt cărți de specialitate, dispuse pe criterii medicale. Unele dintre ele sunt mai vechi, dar foarte valoroase, ale căror informații uimesc și astăzi prin precizie, acuratețe și varietate. Sunt şi volume provenite din donaţii (de la alte instituţii de medicină ori din colecţiile unor medici renumiţi), dar cele mai multe dintre cărți, însă, sunt noi, intrate în bibliotecă prin proiecte europene, rod al implicării intense ale aceleași conduceri, împreună cu câțiva profesori neobosiți din școala noastră. În sala mică a bibliotecii există aproximativ 7 mii de volume de literatura română și străină (care, spre bucuria noastră, au un număr considerabil de cititori permanenţi) și peste o mie de CD-uri (ce cuprind informații de specialitate medicală în format *.pdf), întregind ”tezaurul” cultural existent. La acestea se mai adaugă vitrine cu documente prețioase (cărţi de valoare, acte administrative, condici de prezenţă etc.), care atestă vechimea și buna funcționare a acestei instituţii, un videoproiector, diapozitive, două săli de lectură și… un ambient muzical, în măsură să confere cititorului cadrul necesar studiului optim.

Biblioteca are, de-a lungul anului, între 800 şi 1000 de cititori activi, care o vizitează în mod regulat. Sunt elevii școlii, cei care dau sens și întregesc valoarea acestui loc, umplându-l de emulație și de viu interes.

Vă aşteptăm să ne vizitaţi!

Bibliotecar,

Marius Fotache