Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași
Caută după:

       În şcoala noastră elevul va beneficia de un învăţământ:

  • retehnologizat ( laboratoare dotate corespunzător, accesul la comunicaţii electronice, funcţionarea reţelei informaţionale, tehnologii didactice audiovizuale modernizate);
  • recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială românească şi europeană;
  • cu standarde ridicate , orientat spre cercetarea ştiinţifică şi inovarea în practica pedagogică şi în elaborarea materialelor educaţionale, prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare;
  • bazat pe un management profesional în toate domeniile funcţionale esenţiale şi prin toate funcţiile manageriale recunoscute.

       În şcoala noastră:

  •  elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte ţări ale Uniunii Europene (calificarea Asistent Medical Generalist este recunoscută de Uniunea Europeană prin Directiva 2005/36/CE (AnexaV), text cu relevanţă pentru SEE 2008/C 322/03);
  • Va avea loc instruirea şi educarea elevilor în vederea adaptării şi integrării lor sociale la viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale.

Elevul cu aptitudini deosebite se afirmă!