Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași
Caută după:

       În ultimii ani Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din Iaşi a fost partener în cadrul a două proiecte cu finanţare europeană, alături de alte şcoli similare din ţară şi din străinătate, lărgindu-şi astfel aria parteneriatelor.

       Proiectul ”ComPetențe ReAdaptate la ocupațiile și nevoile din Industriile CompeTitive și elementele locale de educație pe domeniul MEDical-PractMED” Cod SMIS 131155 – PROIECT ÎN DERULARE

       FONDUL SOCIAL EUROPEAN

       Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

       Axa prioritara 6: Educație şi competențe

       Beneficiar – DANKE CONSULTING SRL

       Partener  – ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “GRIGORE GHICA VODĂ” IAȘI

Citește mai mult…                                 

                                              ___________________________________________________________________

       

       Proiectul „S.O.S.  Sectorul Medical ! Proiect pilot pentru eficientizarea practicii şi inserţiei, corelat cu campanii naţionale de promovare, orientare şi consiliere, în scopul reducerii deficitului de personal medical” – PROIECT ÎNCHEIAT

       Investeşte în oameni!

       FONDUL SOCIAL EUROPEAN

       Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

       Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

       Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

       Contract nr. POSDRU/60/2.1/S/22581

       Cererea de propunerea de proiecte nr.60 „Învaţă o meserie!”

        Parteneri:

 • Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni” din Bucureşti (iniţiatoarea proiectului, partener principal)
 • Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din Iaşi
 • Şcoala Postliceală Sanitară din Arad
 • Grupul Şcolar Sanitar din Baia Mare
 • Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” din Braşov
 • Grupul Şcolar „Ion Cantacuzino” din Piteşti
 • Grupul Şcolar „Charles Laugier” din Craiova
 • Grupul Şcolar „George Emil Palade” din Constanţa

___________________________________________________________________

       Proiectul Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare” – PROIECT ÎNCHEIAT

       Investeşte în oameni !

       FONDUL SOCIAL EUROPEAN

       Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

       Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

       Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

       Contract nr. POSDRU / 90/2.1/S/ 61327

       Cererea de propunerea de proiecte nr.60 „Învaţă o meserie !”

       Parteneri:

 • Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni” din Bucureşti (iniţiatoarea proiectului, partener principal)
 • Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din Iaşi
 • Şcoala Postliceală Sanitară din Arad
 • Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” din Braşov
 • Grupul Şcolar „Charles Laugier” din Craiova
 • Grupul Şcolar „George Emil Palade” din Constanţa