Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași
Caută după:

Asistent Medical Generalist

Durata cursurilor este de 3 ani, instruirea practică desfășurându-se în spitalele din municipiul Iași (Spitalul Județean de Urgență, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Pediatrie, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie etc.), pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an școlar, de către conducerea școlii noastre. În spitale elevii sunt repartizați pe secții și sunt îndrumați de instructorii de practică ai școlii, sub supravegherea și îndrumarea asistentelor șefe din fiecare secție.

Instruirea teoretică se desfășoară în unitatea din strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, Iași, care dispune de săli de curs și săli de demonstrații, de laborator, bibliotecă dotată cu cărți de specialitate, cabinet de informatică cu un număr de 25 de calculatoare conectate la Internet.

Asistentul medical generalist este cel care:

 • Oferă îngrijiri medicale bolnavilor
 • Monitorizează aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta și activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea și înregistrarea progreselor etc);
 • Administrează tratamente și medicamente la indicațiile medicilor;
 • Pregătește bolnavii pentru examinare;
 • Dezvoltă și coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii și infirmierii etc.

 Asistentul medical generalist lucrează în:

 • Spitale
 • Policlinici
 • Dispensare locale
 • Cabinete medicale particulare
 • Cabinete medicale din cadrul instituțiilor de învățământ, unități de producție.

Asistent Medical de Farmacie

Durata cursurilor este de 3 ani.

Unităţile de competenţă

 • Distribuirea produselor farmaceutice
 • Efectuarea operaţiilor de cântărire de precizie
 • Prepararea produselor farmaceutice
 • Administrarea circuitului condicilor de prescripţii medicale
 • Asigurarea stocului necesar farmaciei
 • Întocmirea documentaţiei de farmacie
 • Întocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului
 • Manipularea şi depozitarea produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Dezvoltarea profesională
 • Efectuarea muncii în echipă
 • Asigurarea condiţiilor igienico – sanitare

Asistentul medical de farmacie este cel care:

 • Colaboreaza direct cu farmacistul licentiat, indeplinind sarcini precum prepararea medicamentelor prescrise pacientilor (numara, masoara, cantaresc, amesteca etc.), numerotarea tabletelor, impacheteaza si eticheteaza dozele etc.;
 • Indeplineste sarcini de casier, inventariaza stocurile, distribuie medicamente, da relatii pacientilor etc.;
 • Utilizeaza calculatorul, verifica daca informatiile din prescriptii sunt corecte, completeazã formulare specifice etc.

Asistentul medical de farmacie lucreaza în:

 • Farmacii particulare și de stat;
 • Laboratoare și farmacii din cadrul spitalelor și clinicilor particulare, laboratoare galenice;
 • Fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distributie a medicamentelor.

Instruirea practică desfăşurându-se în farmaciile din municipiul Iaşi pe baza contractelor încheiate între acestea si Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” Iaşi.

Instruirea teoretică se desfăşoară în unitatea din strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, Iaşi, care dispune de săli de curs şi săli de demonstraţii, de laborator, bibliotecă dotată cu cărţi de specialitate, cabinet de informatică cu un numar de 25 de calculatoare conectate la Internet.

Asistent Medical Balneo-fizio-kinetoterapie și Recuperare

Cursurile au o durată de 3 ani, specializarea de Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare având definite următoarele obiective de formare în domeniul sănătăţii:

 • înţelegerea scopului balneo-fizioterapiei şi a locului său în cadrul ştiinţelor pentru sănătate, a responsabilităţilor legale şi consideraţiilor etice ale practicii profesionale;
 • acumularea abilităţilor necesare profesiei de balneofizioterapeut definite în cadrul competenţelor dezvoltate prin parcurgerea programului de studii;
 • evaluarea, aplicarea şi monitorizarea procedurilor şi tehnicilor de terapie fizică, asistenţă kinetică, profilactică şi de recuperare motorie, de electroterapie, hidroterapie, termoterapie şi masaj pentru pacienţii cu patologie locomotorie posttraumatică sau reumatismală, cardiovasculară şi respiratorie;
 • aplicarea programelor de terapie fizică, recuperare medicală, de comunicare verbală şi nonverbală atât în relaţia cu pacientul cât şi cu ceilalţi membri din echipă, cu respectarea regulilor de etică şi deontologie medicală.

Misiunea didactică în cadrul acestei specializări se referă la:

 • cunoaşterea adecvată a ştiinţelor fundamentale;
 • cunoaşterea adecvată a disciplinelor şi practicii de specialitate, asigurând o viziune coerentă asupra tehnicilor de recuperare;
 • dobândirea unei experienţe adecvate sub supraveghere competentă în spitale şi staţiuni balneare (extinderea activităţilor practice în programa de învăţământ; generalizarea practicii anuale în unităţi ale sistemului de sănătate profilactice, de asistenţă primară şi spitalicească şi în staţiuni balneare

Instruirea practică se desfăşoară în farmaciile din municipiul Iaşi pe baza contractelor încheiate între acestea si Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” Iaşi.

Instruirea teoretică se desfăşoară în unitatea din strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, Iaşi, care dispune de săli de curs şi săli de demonstraţii, de laborator, bibliotecă dotată cu cărţi de specialitate, cabinet de informatică cu un numar de 25 de calculatoare conectate la Internet.