Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași
Caută după:

Asistent Medical Balneo-fizio-kinetoterapie și Recuperare

       Cursurile au o durată de 3 ani, specializarea de Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare având definite următoarele obiective de formare în domeniul sănătăţii:

  • înţelegerea scopului balneo-fizioterapiei şi a locului său în cadrul ştiinţelor pentru sănătate, a responsabilităţilor legale şi consideraţiilor etice ale practicii profesionale;
  • acumularea abilităţilor necesare profesiei de balneofizioterapeut definite în cadrul competenţelor dezvoltate prin parcurgerea programului de studii;
  • evaluarea, aplicarea şi monitorizarea procedurilor şi tehnicilor de terapie fizică, asistenţă kinetică, profilactică şi de recuperare motorie, de electroterapie, hidroterapie, termoterapie şi masaj pentru pacienţii cu patologie locomotorie posttraumatică sau reumatismală, cardiovasculară şi respiratorie;
  • aplicarea programelor de terapie fizică, recuperare medicală, de comunicare verbală şi nonverbală atât în relaţia cu pacientul cât şi cu ceilalţi membri din echipă, cu respectarea regulilor de etică şi deontologie medicală.

       Misiunea didactică în cadrul acestei specializări se referă la:

  • cunoaşterea adecvată a ştiinţelor fundamentale;
  • cunoaşterea adecvată a disciplinelor şi practicii de specialitate, asigurând o viziune coerentă asupra tehnicilor de recuperare;
  • dobândirea unei experienţe adecvate sub supraveghere competentă în spitale şi staţiuni balneare (extinderea activităţilor practice în programa de învăţământ; generalizarea practicii anuale în unităţi ale sistemului de sănătate profilactice, de asistenţă primară şi spitalicească şi în staţiuni balneare

       Instruirea practică se desfăşoară în unitățile de profil din municipiul Iaşi pe baza contractelor încheiate între acestea si Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” Iaşi.

       Instruirea teoretică se desfăşoară în unitatea din strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, Iaşi, care dispune de săli de curs şi săli de demonstraţii, de laborator, bibliotecă dotată cu cărţi de specialitate, cabinet de informatică cu un numar de 25 de calculatoare conectate la Internet.

       Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesională asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare se vor parcurge 28 de module, conform curriculumului aprobat prin OMEdCT nr. 4760 din 26.07.2006.

       În anul I se parcurg următoarele module:

Modulul 1 Noţiuni de anatomia şi fiziologia corpului uman

Modulul 2 Noţiuni de fizică (mecanică şi electricitate)

Modulul 3 Noţiuni de psihologie, etică şi deontologie medicală

Modulul 4 Tehnici de îngrijire

Modulul 5 Igienă generală şi epidemiologie

Modulul 6 Semiologie şi medicină internă

Modulul 7 Chirurgie, ortopedie şi traumatologie

Modulul 8 Comunicare profesională

Modulul 9 Comunicare profesională în limba modernă

Modulul 10 Tehnologia informaţiei şi comunicării

 Anul I de studiu are 36 de săptămâni, structurate în două semestre:

Învăţământ teoretic şi tehnic Instruire practică
36 săptămâni 36 săptămâni
2 zile / săptămână

       În anul II se parcurg următoarele module:

Modulul 1 Urgenţe medico-chirurgicale

Modulul 2 Obiective şi tehnici în kinetoterapie

Modulul 3 Hidrotermoterapia

Modulul 4 Biomecanică articulară şi bilanţ muscular

Modulul 5 Masoterapia

Modulul 6 Terapia cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă

Modulul 7 Fototerapia şi terapia prin câmpuri magnetice

Modulul 8 Elemente de reumatologie utilizate în recuperarea medicală

Modulul 9 Managementul calităţii

 Anul II de studiu are 36 de săptămâni, structurate în două semestre:

Învăţământ teoretic şi tehnic Instruire practică
36 săptămâni 36 săptămâni
2 zile / săptămână

       În anul III se parcurg următoarele module:

Modulul 1 Elemente de neurologie şi psihiatrie utilizate în recuperarea medicală

Modulul 2 Elemente de pediatrie utilizate în recuperarea medicală

Modulul 3 Elemente de recuperare socio-profesională

Modulul 4 Recuperare medicală pe afecţiuni

Modulul 5 Kinetoterapia

Modulul 6 Balneoclimatologia

Modulul 7 Pneumoterapia

Modulul 8 Terapia ocupaţională

Modulul 9 Managementul proiectelor

 Anul III de studiu are 36 de săptămâni, structurate în două semestre:

Învăţământ teoretic şi tehnic Instruire practică
36 săptămâni 36 săptămâni
2 zile / săptămână