Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași
Caută după:

Asistent Medical de Farmacie

Durata cursurilor este de 3 ani.

       Unităţile de competenţă

 • Distribuirea produselor farmaceutice
 • Efectuarea operaţiilor de cântărire de precizie
 • Prepararea produselor farmaceutice
 • Administrarea circuitului condicilor de prescripţii medicale
 • Asigurarea stocului necesar farmaciei
 • Întocmirea documentaţiei de farmacie
 • Întocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului
 • Manipularea şi depozitarea produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Dezvoltarea profesională
 • Efectuarea muncii în echipă
 • Asigurarea condiţiilor igienico – sanitare

       Asistentul medical de farmacie este cel care:

 • Colaboreaza direct cu farmacistul licentiat, indeplinind sarcini precum prepararea medicamentelor prescrise pacientilor (numara, masoara, cantaresc, amesteca etc.), numerotarea tabletelor, impacheteaza si eticheteaza dozele etc.;
 • Indeplineste sarcini de casier, inventariaza stocurile, distribuie medicamente, da relatii pacientilor etc.;
 • Utilizeaza calculatorul, verifica daca informatiile din prescriptii sunt corecte, completeazã formulare specifice etc.

       Asistentul medical de farmacie lucreaza în:

 • Farmacii particulare si de stat;
 • Laboratoare si farmacii din cadrul spitalelor si clinicilor particulare, laboratoare galenice;
 • Fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distributie a medicamentelor.

       Instruirea practică desfăşurându-se în farmaciile din municipiul Iaşi pe baza contractelor încheiate între acestea si Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” Iaşi.

       Instruirea teoretică se desfăşoară în unitatea din strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, Iaşi, care dispune de săli de curs şi săli de demonstraţii, de laborator, bibliotecă dotată cu cărţi de specialitate, cabinet de informatică cu un numar de 25 de calculatoare conectate la Internet.

       Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesională asistent medical de farmacie se vor parcurge 28 de module, conform curriculumului aprobat prin OMEdCTnr. 5042 din 27.09.2005.

        În anul I se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Comunicare profesională

Modulul 2        Elemente de botanică

Modulul 3        Noţiuni de anatomie şi fiziologie umană

Modulul 4        Noţiuni de virusologie, bacteriologie şi parazitologie

Modulul 5        Propedeutică farmaceutică şi operaţii generale în practica farmaceutică

Modulul 6        Noţiuni de semiologie medicală

Modulul 7        Farmacognozie generală

Modulul 8        Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene

Modulul 9        Chimia compuşilor anorganici farmaceutici

Modulul 10      Elemente de organizare sanitară şi farmaceutică

Modulul 11      Farmacologie generală

       Anul I de studiu are 36 de săptămâni, structurat în 2 semestre, însumează 900 de ore:

Învăţământ teoretic şi tehnic Pregătire practică

        În anul II se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Comunicare profesională în limba modernă

Modulul 2        Biochimie

Modulul 3        Farmacognozie specială

Modulul 4        Farmacoterapie

Modulul 5        Forme farmaceutice sterile

Modulul 6        Marketing în domeniul farmaceutic

Modulul 7        Tehnologia informaţiei şi comunicării

Modulul 8        Chimia compuşilor cu acţiune asupra sistemului nervos central

Modulul 9        Fitoterapie

Modulul 10      Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene

       Anul II de studiu are 36 de săptămâni, structurat în 2 semestre, însumează 900 de ore:

Învăţământ teoretic şi tehnic Pregătire practică

       În anul III se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Managementul calităţii

Modulul 2        Managementul proiectelor

Modulul 3        Apiterapie

Modulul 4        Forme farmaceutice solide – pulberi şi pilule

Modulul 5        Farmacotoxicologie

Modulul 6        Chimia compuşilor farmaceutici cu acţiuni fiziologice diverse

Modulul 7        Noţiuni de psihologie, etică şi deontologie farmaceutică

Modulul 8        Managementul financiar farmaceutic şi legislaţie

Modulul 9        Forme farmaceutice solide – comprimate şi drajeuri

Modulul 10      Preparate dermo-cosmetice şi de igienă

       Anul III de studiu are 36 de săptămâni, structurat în 2 semestre, însumează 900 de ore:

Învăţământ teoretic şi tehnic

Pregătire practică