Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași
Caută după:

Asistent Medical Generalist

       Durata cursurilor este de 3 ani, instruirea practică desfășurându-se în spitalele din municipiul Iași (Spitalul Județean de Urgență, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Pediatrie, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie etc.), pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an școlar, de către conducerea școlii noastre. În spitale elevii sunt repartizați pe secții și sunt îndrumați de instructorii de practică ai școlii, sub supravegherea și îndrumarea asistentelor șefe din fiecare secție.

       Instruirea teoretică se desfășoară în unitatea din strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, Iași, care dispune de săli de curs și săli de demonstrații, de laborator, bibliotecă dotată cu cărți de specialitate, cabinet de informatică cu un număr de 25 de calculatoare conectate la Internet.

        Asistentul medical generalist este cel care:

  • Oferă îngrijiri medicale bolnavilor
  • Monitorizează aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta și activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea și înregistrarea progreselor etc);
  • Administrează tratamente și medicamente la indicațiile medicilor;
  • Pregătește bolnavii pentru examinare;
  • Dezvoltă și coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii și infirmierii etc.

        Asistentul medical generalist lucrează în:

  • Spitale
  • Policlinici
  • Dispensare locale
  • Cabinete medicale particulare
  • Cabinete medicale din cadrul instituțiilor de învățământ, unități de producție.

       În anul școlar 2023 – 2024 se aplică 3 planuri de învățământ:

Specializarea

Anul de studiu

Curriculum / plan de învățământ

Asistent medical generalist

I, II, III

OMEN 3499 / 2018

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare

I, II, III

OMEdC nr. 4760 / 2006

Asistent medical de farmacie

I, II, III

OMEdC nr. 5042 / 2005


În anul I se parcurg modulele (Curriculum 3499 / 2018):

Modulul 1        Elemente de statistică și informatică medicală

Modulul 2        Embriologie și genetică

Modulul 3        Anatomia și fiziologia omului

Modulul 4        Microbiologie, virusologie, parazitologie

Modulul 5        Biochimie

Modulul 6        Psihologie generală și medicală

Modulul 7        Sociologie și antropologie

Modulul 8        Biofizică și imagistică medicală

Modulul 9        Farmacologie

Modulul 10      Leadership și comunicare profesională

Modulul 11      Semiologie medicală

Modulul 12      Educație pentru sănătate

Modulul 13      Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor

Modulul 14      Nursing general 1

Modulul 15      Nursing general 2

       Anul I de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:

Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I 14 săptămâni 7 săptămâni
II 14 săptămâni 7 săptămâni

       În anul II de studiu se parcurg modulele (Curriculum 3499 / 2018):

Modulul 16      Comunicare profesională în limba modernă

Modulul 17      Epidemiologie

Modulul 18      Nutriție și dietetică

Modulul 19      Boli infecțioase și nursing specific   

Modulul 20     Medicină internă și nursing specific (MI. I)

Modulul 21     Medicină internă și nursing specific (MI. II)

Modulul 22      Chirurgie și nursing specific (CHI. I)

Modulul 23      Chirurgie și nursing specific (CHI. II)

Modulul 24      Dermatologie și nursing specific 

       Anul II de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:

Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I 11 săptămâni 10 săptămâni
II 11 săptămâni 10 săptămâni

        În anul III de studiu se parcurg modulele (Curriculum 3499 / 2018):

Modulul 25    Etică profesională și multiculturalitate

Modulul 26    Pedagogie

Modulul 27    Management și legislație sanitară

Modulul 28    Calitatea îngrijirilor și siguranța pacientului

Modulul 29    Anestezie, terapie intensivă și nursing specific

Modulul 30    Obstetrică, ginecologie și nursing specific

Modulul 31    Puericultură, pediatrie și nursing specific

Modulul 32    Neurologie și nursing specific

Modulul 33    Sănătate mintală, psihiatrie și nursing specific

Modulul 34    Gerontologie, geriatrie și nursing specific

Modulul 35    Oncologie și nursing specific

Modulul 36    Îngrijiri paliative

Modulul 37    Nursing comunitar și îngrijirea persoanelor cu dizabilități

Modulul 38  Conduita în urgențe medico-chirurgicale, situații de criză și dezastre

Modulul 39    Cercetare în nursing

       Anul III de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:
 
Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I  10 săptămâni  11 săptămâni
II  10 săptămâni  11 săptămâni