Conducerea școlii

Nr. Crt. Nume și prenume Functia
1 Ciumaşu Edmond Director
2 Bararu Tania
Director adjunct