Personal didactic auxiliar

Personal didactic auxiliar în anul școlar 2020-2021

Nr. Crt. Nume și prenume Functia
1 Ionescu Mariana secretar șef
2 Stoian Margareta secretar 1
3 Rusu Tatiana secretar 2
4 Glisă Cristina inginer de sistem
5 Baciu Alina administrator financiar / contabil șef
6 Bejan Loredana contabil
7 Ghilan Iuliana administrator de patrimoniu
8 Fotache Marius bibliotecar
9 Manolache Camelia bibliotecar
10 Ciorneanu Corina laborant