Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași
Caută după:

Personal didactic auxiliar în anul școlar 2021-2022:

Nr. crt. Nume și prenume Funcția
1 Ionescu Mariana secretar șef
2 Stoian Margareta secretar 1
3 Rusu Tatiana secretar 2
4 Glisă Cristina inginer de sistem
5 Baciu Alina administrator financiar / contabil șef
6 Bejan Loredana contabil
7 Ghilan Iuliana administrator de patrimoniu
8 Fotache Marius bibliotecar
9 Manolache Camelia bibliotecar
10 Ciorneanu Corina laborant