Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași
Caută după:

Obiective proiect

Facilitarea accesului pe piața muncii pentru 186 de elevi din învățământul preuniversitar cu profilul medical de la Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din Iași prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practică, consilierii și orientării profesionale, înregistrării și dezvoltării a 30 de firme de exercițiu, pe o perioada de 24 de luni.

Obiectivul general și cele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmărește dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării tinerilor, proiectul contribuind astfel la creșterea numărului absolvenților de învățământ secundar și terțiar non-universitar care-și găsesc un loc de munca și la stimularea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. În același timp, obiectivul general al proiectului va genera un efect pozitiv pe termen lung prin integrarea pe piața muncii a cel puțin 40 de persoane.

Domeniul în care vor activa participanții, cel medical, este un domeniu prioritar al SNC.  

Proiectul va avea un efect pozitiv atât asupra grupului țintă, cât și asupra mediului medical din România și în special regiunea Nord-Est, ISJ Iași, și nu în ultimul rând și asupra mediului economic din regiune prin: crearea unui cadru de practică complex care să ofere competențele antreprenoriale utile mai ales absolvenților care în mare măsură activează în domeniu medical, competențe informatice care facilitează utilizarea sistemelor electronice din sistemul național de sănătate, precum și o experienta într-un sistem medical, generând potențialul unor noi practici.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Identificarea a cel puțin patru parteneri noi de practică și continuarea/ consolidarea parteneriatelor existente între unitatea de învățământ și agenții economici;
  2. Organizarea de stagii de practică în domeniul medical postliceal pentru 186 de elevi din județul Iași;
  3. Stimularea participării la programul de stagii de practică pentru 186 de membri ai grupului țintă;
  4. Înscrierea și dezvoltarea a 30 de firme de exercițiu de către membrii grupului țintă;
  5. Creșterea gradului de conștientizare privind aplicabilitatea temelor orizontale POCU 2014-2020 în cadrul activității firmelor de exercițiu;
  6. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 186 de membri ai grupului țintă.